Spreker bij uitvaarten

De weg er naar toe ....

Studio Klankdruppels is sinds 1996 gevestigd in Kampen.
De instrumenten die ik als gediplomeerd klanktherapeut binnen de praktijk gebruikte, gaven mij de impuls voor het kiezen van de naam. In mijn verbeelding zag ik altijd de klanken als troostende en helende druppels over de mens gaan. Gesproken woorden of gezongen liederen, mooie instrumentale muziekstukken. Klank ontroert, lucht op en kan bevrijdend werken.
Studio Klankdruppels is vanaf 2000 uitgegroeid tot een opleidingscentrum waar men een vierjarige beroepsopleiding kon volgen tot holistisch energetisch therapeut. In Jip en Janneke taal: de mens bekeken vanuit zijn totale omgeving en de invloed daarvan. Het waren mooie jaren, waarin ik cursisten liet werken met rituelen en deze als handvatten gebruiken om een ander te kunnen ondersteunen en bijstaan. De cursist leerde de vertaalslag te maken van het verleden naar het heden en de mens achter de mens te zien.
Mijn passie om te schrijven werd gevoed door de vele verhalen van klanten en cursisten. Ik kreeg steeds meer inspiratie om verhalen en gedichten te schrijven, als troost of als steuntje in de rug.

In 2013 is een dierbare vriendin van ons overleden. Ik heb haar twee jaar intensief mogen begeleiden.
Samen hebben wij een boek geschreven dat is uitgegeven na haar sterven. In dit boek beschrijven wij ook de rituelen rondom het werken met engelen en de naderende dood. Haar woorden: 'Ik wil graag dat jij mijn In Memoriam uitspreekt', maakten dat mijn leven een totaal andere wending kreeg.
Langzaam ging ik mijn opleidingspraktijk afbouwen en nam ik geen nieuwe cursisten meer aan. Ik werd steeds vaker gevraagd om te helpen bij een toespraak schrijven en deze uit te spreken. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt mijn hart te volgen en ben ik sinds begin 2017 volledig Spreker bij uitvaarten bij de Humanistische Uitvaartbegeleiding.
Een prachtig beroep waar ik mijn passie volledig in kwijt kan. Troostende woorden, klank, kleur en rituelen, persoonlijke gedichten en even samen met de familie mogen zijn. Even heel dicht bij de mens om net datgene te kunnen brengen waar zij zelf op dat moment geen kracht en geen woorden voor hebben.

Theresia Rook